Trích sách |Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình|

1. Quan trọng nhất là trái tim ngày hôm nay

2. Chỉ có mình mới thấu hiểu nỗi đau của mình

3. Để niềm vui và nỗi buồn của người khác ra đi theo họ, hãy chuyên tâm làm việc mình nên làm

4. Đừng suốt ngày gây khó dễ cho chính mình

5. Đừng bao giờ làm nô lệ cho quá nhiều ham muốn

6.Trong họa có phúc, trong phúc có họa, hãy thuận theo tự nhiên mà chấp nhận những chuyện không thể thay đổi

7. Đừng sống trong tiêu chuẩn của người khác

8. Đừng bao giờ gắng sức lấy lòng bất cứ ai

9. Hãy nhìn thế giới bằng con mắt thiện lương. Ác niệm càng nhiều, càng đau khổ

10. Thay đổi cách sống có khi hạnh phúc hơn

11. Nền tảng hạnh phúc nằm ở chính chúng ta

12. Muốn nắm được cơ hội tốt, hãy chủ động

13. Bạn hãy tin rằng thế giới luôn công bằng với mọi người

14. Hãy thích ứng với tất cả những gì bạn chưa thích ứng

15. Có những chuyện, trong hành trình trưởng thành phải biết

16. Thanh xuân không có gì thú vị cả, điều quan trọng nhất là suy ngẫm lại những chuyện đã qua

Leave a Reply

Your email address will not be published.